Omfattende arbeid pågår i havnene

I begge havnene pågår det mye arbeid for tiden. Dette er delt opp i to:Verktøykasse

1. Utbedringer i forbindelse med vinterskader 2020/21 som dekkes av forsikringen.
Ødelagte potonger akiftes og arbeidet utføres av Kai & Anlegg as fra Jørpeland.
For båtforeningen koordineres arbeidet av oppsynsmann Tom Ove Kvarme.

2. Flytting av uteriggere.
Tildelingskomiteen har erfart at 10 m plasser i Konradden ikke samsvarer med dagens bredde på 10 m båter, samtidig som det er flere 8 m plasser i Nyhavn. Som følge av dette gjennomføres det et ombytte av uteriggere mellom Konradden og Nyhavn. Dette vil medføre flere tilgjengelige plasser for 10 m båter og at 8 m båter får mer hensiktsmessig uteriggere. Medlemmene vil merke følgende:

a. Uteriggere flyttes og båter ligger på allerede tilviste plasser.
b. Det opprettes dialog med medlemmer som etter omlegging ligger på «feil» plass for å tildele ny korrekt plass.
c. Medlemmer på venteliste tildeles ledige plasser.
Arbeidet koordineres av tildelingskomiteen.

Foreningen ønsker samtidig å takke medlemmene på forhånd for samarbeidsviljen til å få utført dette arbeidet!

 

Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Nyhavn
Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Nyhavn
Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Konradden
Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Konradden