Flytting av uteriggere gjennomført

Tirsdag 21. september ble det avholdt en dugnad. Oppmøtet var stort og uteriggere ble flyttet. Samtidig ble det gjennomført rensking av de samme uteriggere for blåskjell.

Sviland transport utførte heising.
Sviland transport utførte heising.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegging av detaljer

Planlegging av detaljer

 

Rensk av uterigger for blåskjell

Rensk av uterigger for blåskjell