Innkalling til årsmøte for året 2021

Foreningen avholder sitt årsmøte tirsdag 22. februar.

Fjorårets årsmøte på Teams hadde svært stor oppslutning og aktiv deltakelse. Selv om styret primært ønsker at medlemmene skal møtes fysisk, innkalles det også denne gang til et digitalt årsmøte.

Arkiv: båtdørk i solnedgangSaksliste ref vedtektene §5:

Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Godkjenning av forretningsorden for årsmøtets gjennomføring
1.Gjennomgang av referat fra forrige årsmøte
2. Årsberetning for 2021
3. Regnskap 2021, budsjett 2022 og prisliste 2022
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøte må være i styrets hende innen 15. februar 2022 kl 1200. Forslag sendes skriftlig til foreningens e-postadresse: postmottak@hana-bf.no.

Fullstendig innkalling og årsrapport er sendt medlemmene på e-post og ligger tilgjengelig på medlemsportalen Havneweb (logg inn med registrert e-post).