Vårdugnad

Onsdag 27. april gjennomføres det felles dugnad i foreningen. Det skal ryddes og gjennomføres enkelt vedlikehold i begge havner. Arbeidet er del av målsetningen om å ha ryddige og velstelte havner, både for medlemmer og nærområdet. Øyvind Mork er dugnadsleder.