Felles opptak og vinteropplag på land

Medlemmer som har betalt engangstilskudd (ref §11 i Havnereglementet) tilbys årlig mulighet for felles opptak og/ vinteropplag på land.Heising av båt (arkivfoto)

Tidsrom for opplag er fra 22. oktober 2022 til 29. april 2023. 

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende:  

De som ønsker å ha båten på land i Konradden må reservere plass hos oppsynsmann Geir Haugen , 988 46 413. Send sms med ditt navn, regnr på båt og regnr på tralle innen 8. OKTOBER 2022.

For felles båtopptak i
Nyhavn med kranbil gjelder følgende:
 

Opptak blir LØRDAG 22. oktober kl 09:00
De som ønsker opptak og å ha båten på land i Nyhavn må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest og innen 8. OKTOBER 2021

MØT I GOD TID OG HA EGNEDE BUKKER OG UTSTYR KLART FØR OPPTAK. TA MED EGNE HJELPERE SOM TRENGS SÅ ARBEIDET GÅR TRYGT OG EFFEKTIVT .

Fellesbestemmelser
Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler.
Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 

Hana Båtforening