Felles opptak og vinteropplag på land

Medlemmer som har betalt engangstilskudd (ref §11 i Havnereglementet) tilbys årlig mulighet for felles opptak og/ vinteropplag på land.

Tidsrom for opplag er fra 28. oktober 2023 til 27. april 2024. 

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende:  

De som ønsker å ha båten på land i Konradden må reservere plass hos oppsynsmann Geir Haugen, tlf 988 46 413. Send sms med ditt navn, regnr på båt og regnr på tralle innen 14. OKTOBER 2023.

For felles båtopptak i Nyhavn med kranbil gjelder følgende:
 

Opptak blir LØRDAG 28. oktober kl 09:00
De som ønsker opptak og å ha båten på land i Nyhavn må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest og innen 14. OKTOBER 2021. 

MØT I GOD TID OG HA EGNEDE BUKKER OG UTSTYR KLART FØR OPPTAK. TA MED EGNE HJELPERE SOM TRENGS SÅ ARBEIDET GÅR TRYGT OG EFFEKTIVT .

Fellesbestemmelser
Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler.
Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 

Hana Båtforening