Konradden blir avgiftsbelagt

Aimo Park sin logo

Årsmøtet vedtok at parkeringsområdet i Konradden er avgiftsbelagt fra og med onsdag 20. mars 2024. Foreningen har hatt utfordringer over lang tid med at det parkeres både kjøretøy, hengere og annet på området, i strid med intensjon og vilkår. Det er derfor inngått avtale med parkeringsselskapet Aimo Park. Disse vil følge opp bruk av området.

For medlemmer som har betalt engangsinnskudd og aktivert sine kjøretøy i appen, er all bruk av området gratis.

For alle andre er takstene som følger:
Kortidsparkering: kr 36,-/ time
Langtidsparkering: kr 200,-/ døgn
Bruk av utsettingsrampe: kr 80,-/ gang

Vi minner også om at opplag av båter bare er tilgjengelig i vinterhalvåret, for medlemmer med betalt engangsinnskudd.

Medlemmer er direkte tilskrevet og finner fremgangsmåte ved å logge seg inn i Havneweb.