Vår personvernpolicy

 

PERSONVERNERKLÆRING HANA BÅTFORENING

1. Formål
Hana Båtforening etterstreber til enhver tid å opprettholde et høyt nivå av sikkert for våre medlemmer, samarbeidspartnere og medarbeidere. Dette gjelder også i høyeste grad personopplysninger. Nedenfor vil vi gi deg en innsikt i hvordan vi håndterer dine personalopplysninger:

2. Hana Båtforenings oppbevaring av personopplysninger
Hana Båtforening har bruk for enkelte personopplysninger for å kunne gi deg målrettet informasjon som du ønsker fra oss samt å håndtere dine varekjøp/bud og andre tjenester som vi tilbyr. Du skal være trygg på at Hana Båtforening kun samler inn de personopplysninger som er nødvendig for å levere de varer og tjenester du ønsker av oss.

Hana Båtforening registrerer og oppbevarer dine persondata som navn, adresse, e-post, telefonnummer m.m. for å levere deg de tjenester du ønsker. Alle personopplysninger som vi samler inn blir lagret på servere hos Havneweb som er en leverandør som setter sikkerhet i høysetet. Hana Båtforening har inngått databehandlingsavtale med Havneweb for å ivareta medlemmenes personvernsikkerhet.
Hana Båtforening oppbevarer også din medlemsinfo, informasjon om båt, fakturaer, kreditnotaer m.m. for å kunne gi deg nødvendig service.

Du kan enkelt oppdatere dine opplysninger selv ved å oppdatere dine opplysninger i Havneweb.
Har du glemt passord/brukernavn send melding til postmottak@hana-bf.no

3. Hana Båtforenings bruk av dine personopplysninger
Hana Båtforening bruker dine personopplysninger til følgende:

  • Ivareta dine interesser som medlem av foreningen
  • Kommunikasjon og innkalling til møter mv.
  • Regnskap og kontingent
  • Analyser og statistikk som bidrar til at vi kan gi våre kunder en bedre opplevelse
  • Tvistesaker

Hana Båtforening deler kun dine personopplysninger til offentlige myndigheter hvis dette kreves ved lov. Deler vi dine opplysninger med en tredjepart, så er dette opplysninger som du selv har registrert på vår hjemmeside.
Som medlem i Hana Båtforening så aksepterer du at vi behandler dine personopplysninger ihht. denne persondatapolitikken.

4. Hana Båtforenings prosedyrer for retting og sletting av personopplysninger
Hos Hana Båtforening har du alltid krav på å få tilgang/innsyn i de data som vi til enhver tid har registrert på deg. Du kan når som helst kreve å få endret disse iht. reglene i Personloven.

Vi oppbevarer dine henvendelser via e-post så lenge du er medlem hos oss. Hvis du ikke er medlem, så blir mailhenvendelser oppbevart så lenge det er relevant for saken det gjelder. Iflg. Norsk Bokføringslov, så er vi pålagt å lagre regnskapsmessige opplysninger om deg i 5 år.
Mottar du nyhetsbrev via e-post, så oppbevarer vi dine mailer frem til du avmelder deg disse. Du kan melde deg av denne tjenesten når du måtte ønske ved å ta kontakt med oss.
Hana Båtforening benytter antivirus-programmer og brannmur for å sikre oss mot virus og andre dataangrep.

5. Hana Båtforenings medarbeideres behandling av personopplysninger
Våre styremedlemmer og oppsynsmenn og andre som jobber med service mot våre medlemmer har adgang til de registrerte persondataene. For å få tilgang til disse dataene må våre medarbeidere logge inn på vårt system med sitt brukernavn og sitt unike passord. Passord skiftes regelmessig og når en medarbeider slutter blir denne brukeren deaktivert i alle våre systemer. De må også signere på en erklæring hvor de forplikter seg til ikke å misbruke personinformasjon de har tilgang til i Hana Båtforening.
Hana Båtforening sine medarbeidere setter sikkerhet høyt. Alle medarbeidere har fått informasjon om reglene for oppbevaring og sletting av persondata. De er også gjort kjent med hvordan en må behandle persondata og at de er underlagt taushetsplikt.

6. Mer informasjon
Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på i denne forbindelse.

 

Sandnes i juni 2018

Styret for Hana Båtforening

 

 

PDF  Tilgang til- og bruk av Hana Båtforenings registre

PDF  Krav om innsyn/reservasjon/sletting