Kontakt

Daglig tilsyn og slipping
Oppsynsmann Nyhavn
Tom Ove Kvarme
920 42 244
tomove@hana-bf.no
Oppsynsmann Konraddokken
Tom Vassbø Gramstad
922 43 830
tomgra@hana-bf.no
Slippfører Slippfører
Ann Iren Bjerkelo 978 06 847
Båtplass og ventelister baatplass@hana-bf.no
Medlemskap og andre henvendelser postmottak@hana-bf.no
Kontaktinformasjon til medlemmer av styret
Vedlikeholdskomite (drift og vedlikehold)
 Øyvind Mork, (leder drift og vedlikehold, styremedlem)  977 14 235 
 Anders Galta (varamedlem) 992 49 530
   
Tildelingskomite (gjennomfører tildeling av båtplasser iht reglement) baatplass@hana-bf.no
 Hallvard Fosså (styremedlem)
Kameraovervåkning
 Hallvard Fosså (styremedlem) 915 81 506
 Formann – Geir A. Sjøberg 907 83 083
 Sekretær – Tor Arne Oltedal 958 88 182
 Kasserer – Hakan Boyaci 955 59 595