Kontakt

Daglig tilsyn og slipping
Oppsynsmann Nyhavn
Tom Ove Kvarme 920 42 244
tomove@hana-bf.no
Oppsynsmann Konraddokken
Geir Haugen 988 46 413
geirha@hana-bf.no
Slippfører Slippfører
Geir Haugen 988 46 413 Ann Iren Bjerkelo 978 06 847
Båtplass og ventelister baatplass@hana-bf.no
Medlemskap og andre henvendelser postmottak@hana-bf.no
Kontaktinformasjon til medlemmer av styret
Vedlikeholdskomite (drift og vedlikehold)
 Øyvind Mork, (leder drift og vedlikehold, styremedlem)  977 14 235 
 Anders Galta (varamedlem) 992 49 530
   
Tildelingskomite (gjennomfører tildeling av båtplasser iht reglement) baatplass@hana-bf.no
 Hallvard Fosså (styremedlem)
 Ove Mandius Knutsen (varamedlem)
Kameraovervåkning
 Hallvard Fosså (styremedlem) 915 81 506
 Formann – Geir A. Sjøberg 907 83 083
 Sekretær – Tor Arne Oltedal 958 88 182
 Kasserer – Hakan Boyaci 955 59 595