Kontakt

 

Daglig tilsyn og slipping
Oppsynsmann Nyhavn
Tom Ove Kvarme 920 42 244
tomove@hana-bf.no
Oppsynsmann Konraddokken
Geir Haugen 988 46 413
geirha@hana-bf.no
Slippfører Slippfører
Geir Haugen 988 46 413 Ann Iren Bjerkelo 978 06 847
Medlemskap og generelle henvendelser postmottak@hana-bf.no
Kontaktinformasjon til medlemmer av styret
Vedlikeholdskomite (drift og vedlikehold)
 Øyvind Mork, (leder drift og vedlikehold, styremedlem)  977 14 235 
 Martin Lunde (varamedlem i styret) 907 87 068
  Ove Eikeskog (varamedlem i styret)  919 06 613 
Tildelingskomite (gjennomfører tildeling av båtplasser iht reglement) baatplass@hana-bf.no
 Hallvard Fosså (styremedlem)
 Tor Arne Oltedal (sekretær)
Kameraovervåkning
 Hallvard Fosså (styremedlem) 915 81 506
 Formann - Geir A. Sjøberg 907 83 083
 Sekretær - Tor Arne Oltedal 958 88 182
 Kasserer - Hakan Boyaci 955 59 595