Kontakt

 

Daglig tilsyn og slipping
Oppsynsmann Nyhavn
Tom Ove Kvarme 920 42 244
Oppsynsmann Konraddokken
Hakan Sari 924 999 63
Slippfører
Geir Haugen 988 46 413
Slippfører
Gunnar Paulsen 928 59 194
Medlemskap, båtplasser, generelle henvendelser postmottak@hana-bf.no
Kontaktinformasjon til medlemmer av styret
Vedlikeholdskomite (drift og vedlikehold)
 Tore Nordin Helvig (styremedlem) 470 28 470
 Martin Lunde (varamedlem i styret) 907 87 068
Tildelingskomite (gjennomfører tildeling av båtplasser iht reglement) baatplass@hana-bf.no
 Hallvard Fosså (styremedlem)
 Tor Arne Oltedal (sekretær)
Prosjektansvarlig
 Ove Eikeskog (varamedlem i styret) 919 06 613
Kameraovervåkning
 Hallvard Fosså (styremedlem) 915 81 506
Formann - Geir A. Sjøberg 907 83 083
Sekretær - Tor Arne Oltedal 958 88 182
Kasserer - Kjetil Larsen 907 70 664