Vinteropplag og felles opptak

Foreningen tilbyr årlig medlemmene mulighet for felles opptak og vinteropplag på land.

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende: Opptak med kran

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Hakan Sari, tlf 924 99 963. Send sms med ditt navn, reg nr på båt og reg nr på tralle. Innen 20. oktober 2020.
Vinteropplag på land er for alle medlemmer som har betalt engangstilskudd og enten står på venteliste eller har fast båtplass, ref Havnereglementet.


For felles båtopptak i Nyhavn med kranbil gjelder følgende:

Opptak blir LØRDAG 24. oktober kl 09:00
De som ønsker å ha båten på land må reserver plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast plass i foreningens havner.

Fellesbestemmelser
Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler.
Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.