Hvilke plikter har jeg som medlem i Hana Båtforening?

Medlemmene  plikter å sette seg inn i og rette seg etter Vedtektene, Havnereglementet samt praktiske regler.  Jmfr. Vedtektenes § 12 og § 3