Nytt fra styret

Dette innskutte styremøtet ble holdt for å få bedre tid til å gå gjennom aktuelle saker i forbindelse med årsmøtet, og for at julemøtet og årsavslutningen den 11. desember kunne få større oppmerksomhet om den sosiale biten.

Årsmøtet. Viktige datoer.
Årsmøtet blir holdt tirsdag 19. februar 2019.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut omkring 1. februar og blir i år sendt på SMS og E-post til de vi har mob.nr. og havneweb e-adresse til. Merk at dokumentene til årsmøtet vil kunne finnes på havneweb.
Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 12. februar.
Valgkomiteen trer om kort tid i funksjon. Forslag kan sendes til medlemmer av valgkomiteen: Ulf R. Pettersen, Tom Ove Kvarme, Jostein Løland.

Driftskomiteen melder at det ennå er noen ledige båtplasser og interesserte bør snarest ta kontakt.

Siste styremøte i 2018 blir tirsdag 11. desember.