Nytt fra styret

Styret har nå hatt sitt første ordinære møte etter årsmøtet.
Det har vært en usedvanlig rolig begynnelse på nyåret. Men nå begynner det så smått å røre på seg mot en ny sesong.
Sjøsettingen i år (21.04) ble litt forsinket fra morgenen av på grunn av teknisk feil med kranbilen. Men da utsettingen først kom i gang gikk det greit unna.
Det jobbes med å få ut vann og etter hvert strøm til flytebryggene i Konraddokken.
Det har vært klagd på at hoved-jordfeilbryteren i Nyhavn ofte har løst seg. Det elektriske anlegget er kontrollert og det er ikke funnet feil i strømnettet. Brukerne bes sjekke eget elektroutstyr.
Driftskomiteen opplyser at det for tiden er noen ledige båtplasser. Det gjelder plasser for båter opp mot 24 ft.
Foreningen tok i år i bruk et nytt administrasjons og regnskapssystem. (havneweb) Kasserer opplyser at erfaringene med dette er svært gode. Alle fakturaene er nå utstyrt med KID. nr. Dette betyr at innbetalingene går rett til bokføring. Eventuelle purringer utløses også automatisk når fristen for innbetalingene er utløpt. Foreningen får derved en utmerket oversikt og det letter arbeidet til kassereren.
Styrets møteplan for 2018:
24. april 12. juni 28. august 23. oktober 11. desember.